כאן תוכלו למצוא מבחר עבודות של אמנים שהדפיסו באופן חד-פעמי בסדנה במהלך השנים, או עבודות שמהן נותרו עותקים בודדים. הדפסים המופיעים ללא גודל מהדורה הם הדפסים החתומים ומסומנים כ"אבחנת אמן" (A.P.) או "אבחנת דפס" (P.P.). מקורם מסדרות שהודפסו עבור אמנים שונים בשנים הראשונות של הסדנה והתיעוד לגביהם אינו שלם.

להמשך קריאה

הדפסים למכירה