יצירות לרכישה

הולכים

2004
תצריב, תחריט יבש ואקווטינטה
גובה 56 ס"מ, רוחב 76 ס"מ
מהדורה: 12
(T.2424)

2,500