יצירות לרכישה

מהעמק עלה פחד יצחק

1989
תצריב צילומי מלוח זהב
גובה 13 ס"מ, רוחב 17 ס"מ
מהדורה: 18
(T.1492)

3,400