ספרייה

אודות הספריה

ספריית סדנת הדפס ירושלים מכילה אוסף גדול של ספרים בנושא ההדפס וההיסטוריה של ההדפס, לצד אוסף ספרי אמנות ישראלית ובין-לאומית. הספרייה מיועדת לחוקרים, סטודנטים ושוחרי אמנות הרוצים להרחיב ידיעותיהם בנושא ההדפס וההדפס בישראל. לצידה ממוקם חדר הארכיון ואוסף הסדנה, המכיל גם ספרים נדירים.

ניתן להשתמש בספרייה בימי הפעילות של הסדנה, בין השעות 14:30-09:00, ללא צורך בתיאום מראש.