יצירות לרכישה

אברהם אופק: שנה למותו

1991
הדפס-רשת
גובה 50 ס"מ, רוחב 70 ס"מ
(A.P.6)

הודפס עבור אירוע לציון שנה למותו של אברהם אופק בכפר אוריה

30