יצירות לרכישה

לחיפושית שושי יש זמן בקושי

1998
סיפור מאת פנינה חדש, מלווה בהדפסי-רשת מאת אלימה על נייר ריבס (270 גרם)
מקופל בתיק קרטון
גודל דף: גובה 25 ס"מ, רוחב 315 ס"מ (בפריסה)
מהדורה: 30
(AB.DR.640)

4,500