יצירות לרכישה

דוד בן שאול: הדפסי מוות וחיים

1987
71 עמודים, עברית

טקסט: גדעון עפרת
עיצוב: רפי אתגר
(קט/13)

ספר-אמן שראה אור לרגל תערוכת היחיד של משה גרשוני בסדנת ההדפס ירושלים. לצד ראין עם האמן, מכיל הספר שישה הדפס-רשת (לא חתומים), שנוצרו במיוחד עבורו. דפי הספר אוגדו בעזרת לייסט פלסטיק, מן הסוג ששימש לתלייה של כרזות בשנות ה-80 של המאה ה-20, והעניק לספר צורה של דגל.

49