יצירות לרכישה

דיוקן עצמי גדול I

1980
תצריב, אקווטינטה ותחריט יבש
גובה 100 ס"מ, רוחב 70 ס"מ
מהדורה: 25
(T.1204)

8,000