יצירות לרכישה

זוהר פחד יצחק

1989
תצריב צילומי מלוח כסף
גובה 16.5 ס"מ, רוחב 15 ס"מ
מהדורה: 18
(T.1491)

2,700