יצירות לרכישה

חותר

2004
תצריב, תחריט יבש ואקווטינטה
גובה 56 ס"מ, רוחב 76 ס"מ
מהדורה: 12
(T.2423)

2,500