יצירות לרכישה

ללא כותרת

1978
הדפס-רשת והדפס-אבן
גובה 56 ס"מ, רוחב 76 ס"מ
מהדורה: 28
הודפס במרכז ברסטון לגרפיקה, ירושלים
(A.DR.67)

2,000