יצירות לרכישה

ללא כותרת

1979
הדפס-רשת
גובה 56 ס"מ, רוחב 76 ס"מ
מהדורה: 30
הודפס בדפוס שאול צייג, תל אביב-יפו
(A.DR.77)

2,000