יצירות לרכישה

ללא כותרת

1980
הדפס-רשת
גובה 56 ס"מ, רוחב 76 ס"מ
מהדורה: XXII (22)
הודפס במרכז ברסטון לגרפיקה, ירושלים
(A.DR.76)

2,000