יצירות לרכישה

ללא כותרת

1980
הדפס-רשת
גובה 56 ס"מ, רוחב 76 ס"מ
מהדורה: 40
הודפס במרכז ברסטון לגרפיקה, ירושלים
(A.DR.74)

2,000