יצירות לרכישה

ללא כותרת

1980
הדפס-רשת והדפס-אבן
גובה 76 ס"מ, רוחב 56 ס"מ
מהדורה: 38
הודפס במרכז ברסטון לגרפיקה, ירושלים
(A.DR.70)

2,000