יצירות לרכישה

ללא כותרת

1983
הדפס-רשת והדפס-אבן
גובה 76 ס"מ, רוחב 56 ס"מ
מהדורה: 60
הודפס במרכז ברסטון לגרפיקה, ירושלים
(A.DR.75)

2,000