יצירות לרכישה

ללא כותרת

1989
הדפס-רשת
גובה 56 ס"מ, רוחב 76 ס"מ
מהדורה: 44
הודפס במרכז ברסטון לגרפיקה, ירושלים
(A.DR.68)

2,000