יצירות לרכישה

מדברים

2004
תצריב, תחריט יבש ואקווטינטה
גובה 56 ס"מ, רוחב 76 ס"מ
מהדורה: 12
(T.2425)

2,500