יצירות לרכישה

משטחים של ראייה I

2012
תצריב צילומי וגלגול צבע
גובה 38 ס"מ, רוחב 28 ס"מ
מהדורה: 5
(T.2833)

1,600