יצירות לרכישה

מתחבקים (1939)

2008
אקווטינטת–סוכר, תצריב ועפרון חשמלי
גובה 19 ס"מ, רוחב 25.5 ס"מ
מהדורה: 37
(T.2634)

1,600