יצירות לרכישה

מתיאס גרונוולד V

1980
תצריב, תצריב צילומי ותחריט יבש
גובה 75 ס"מ, רוחב 105 ס"מ
מהדורה: 34
(T.1057)

4,800