יצירות לרכישה

עמודי חשמל

2005
תצריב
גובה 38.5 ס"מ, רוחב 28.5 ס"מ
מהדורה: 12
(T.2429)

2,250