יצירות לרכישה

פראזה אחרונה (מצב I)

2013
תצריב ואקווטינטת סוכר
גובה 28 ס"מ, רוחב 38 ס"מ
מהדורה: 6
(T.2901)

2,000