יצירות לרכישה

פראזה אחרונה (מצב II)

2014
אקווטינטה משוייפת
גובה 28 ס"מ, רוחב 38 ס"מ
מהדורה: 12
(T.2940)

2,000