יצירות לרכישה

צבי טולקובסקי: נועמה

1990
הדפס-רשת
גובה 70 ס"מ, רוחב 50 ס"מ
(A.P.7)

הודפס עבור תערוכת יחיד של צבי טולקובסקי במוזיאון ישראל, ירושלים (1990)

75