יצירות לרכישה

ראש המטה הכללי II

1983
הדפס-רשת
גובה 100 ס"מ, רוחב 70 ס"מ
(A.DR.21)

2,850