יצירות לרכישה

תחיה

2016
תחריט יבש, אקוטינטה משויפת והדפסת סוכר ברשת
גובה 83 ס"מ, רוחב 83 ס"מ
מהדורה: 4
(T.2992)

3,400