יצירות לרכישה

תל ג'מה

2011-2010
תצריב, אקווטינטה ומדגש
גובה 35 ס"מ, רוחב 38 ס"מ
מהדורה: 10
(T.2789)

2,250